Mogelijkheden

Shopping-agent

Veel producten kunnen via het web worden gezocht en gekocht. Aangezien er veel aanbod is, zoekt men naar de laagste prijs. Hiervoor zijn zogenaamde shopping-agents geschikt. Ook wel webbots, digibutlers, softbots, of web-agents genoemd. Een shopping-agent gaat voor een consument meerdere sites bezoeken om zo te bepalen waar de goedkoopste producten verkocht worden. Er zijn tientallen van dit soort informatie-agents. De mySimon-bot (www.mySimon.com) is een (echte) shopping-agent die informatie ophaalt van diverse commerciële websites. Het productaanbod naast cd’s en boeken omvat onder andere zonnebrillen, ondergoed, tv’s, chocola, gitaren, barbiepoppen, bloemen, koffie en golfartikelen.

Indirect Management Systeem

Stel, een gebruiker werkt met een aantal applicaties. Een agent kan als een Personal Assistant (p.a.) de gebruiker ondersteunen bij het uitvoeren van zijn werk. Bijvoorbeeld, bij een mail programma, kan de p.a. e-mail lezen, doorsturen, verwijderen sorteren enz. Bij een tekstverwerker kan de p.a. bepaalde handelingen op verzoek automatiseren.

Eén loket

Binnen een organisatie zijn vaak verschillende digitale bronnen van kennis en informatie (content) aanwezig. Het combineren van verschillende kennis- en informatiebronnen tot een systeem met één aanspreekpunt wordt het ‘één loket’- of ‘one stop shop’-concept genoemd. Hierbij worden kennisbron-intranetten, kennisbanken en databases vertegenwoordigd door agents. Dit werkt als volgt: om een systeem wordt een agentschil gebouwd, zodat de functionaliteit van het systeem onderdeel gaat uitmaken van een groter systeem. Met behulp van agents kunnen verschillende bestaande systemen en nieuwe systemen met elkaar worden gekoppeld. Het voordeel hiervan is dat de content van deze systemen gecombineerd kan worden, en toch decentraal beheerd.

Systeemrenovatie

Agentschillen zijn ook een oplossing voor het ontsluiten van legacy-systemen. Dit zijn systemen of onderdelen van systemen die met verouderde technieken ontwikkeld zijn en niet of nauwelijks meer te veranderen zijn. Dit omdat alle kennis over een systeem verloren gegaan is of omdat men de systemen niet wil aanpassen. Meestal voeren deze systemen bedrijfskritische taken uit en zijn dus niet zomaar te vervangen. De agentschil heeft kennis over hoe het legacy-systeem werkt en kan opdrachten van andere agents vertalen naar instructies voor het legacy-systeem. De uitvoer van het legacy-systeem kan vervolgens weer terugvertaald worden. Het combineren van verschillende systemen in een overkoepelend systeem is niet nieuw, maar deze systemen zijn meestal op ad hoc basis gebouwd. Met behulp van intelligent agents wordt het combineren gestandaardiseerd. Door om elk bestaand systeem een agentschil te bouwen, kunnen de agentschillen met elkaar samenwerken met één agenttaal. Het component dat binnen de agent verantwoordelijk is voor het communiceren in een agentschil kan hergebruikt worden bij gelijkwaardige oplossingen. Intelligent agents bieden niet alleen technieken om bestaande systemen te hergebruiken of te renoveren, maar ook het hergebruik van agent-gebaseerde oplossingen.

Agentgebaseerde E-commerce: bot-commerce

Op dit moment wordt de commercie geheel door mensen uitgevoerd. Mensen beslissen wanneer goederen te kopen, hoeveel en voor welke prijs. Er zijn weinig redenen om deze handelingen te automatiseren. In de toekomst zullen er zogenaamde agent-marketplaces komen waarin agents producten en diensten aanbieden en kopen. Deze agents representeren dan echte producenten en consumenten.

Stel het volgende voor: iemand is op zoek naar een bepaalde dienst of product. Neem bijvoorbeeld het boeken van restaurant. De persoonlijke agent (p.a.) van deze persoon wordt ingeschakeld. De p.a. weet dat de gebruiker vegetarisch is en niet van kruidig eten houdt. De p.a. gaat naar een agent marketplace. Daar zoekt de p.a. naar restaurant-agents, die restaurant representeren. De pa legt contact met de dienstverlenende agenten en haalt er een onderhandelaar erbij. De onderhandelaar zorgt ervoor dat de onderhandelingen tussen de pa en de dienstverlenende agent goed verloopt. Na het vinden van de “beste” agent (restaurant) wordt met behulp van een contractbeheerder-agent een contract opgesteld tussen de pa en de dienstverlenende agent, etc.

Virtuele deelnemers van virtuele organisaties

Intelligent agents gaan een prominente rol gaan spelen ter ondersteuning van handelingen binnen organisaties, maar ook daarbuiten. Met behulp van agents kunnen verschillende bestaande en nieuwe kennisbronnen, intranetten, kennisbanken en databases aan elkaar worden gekoppeld. De volgende generatie e-business systemen gaan componenten en applicaties bevatten, die zowel flexibel als complex moeten zijn. Deze componenten gaan taken uitvoeren, zoals: routinematige handelingen, monitor-activiteiten, opzetten van contracten, business processen uitvoeren en het zoeken naar de beste diensten of informatie. De componenten van e-business systemen kunnen gebouwd worden met agent technologie. Elke agent krijgt een specifieke rol, heeft expertises en volgt een agenda. Hier kunnen agents gezien worden als virtuele deelnemers van virtueel organisaties en markten. Binnen deze virtuele telefooncentrale kunnen de agents zoeken naar andere agents om te onderhandelen over producten, diensten, informatie etcetera.